TARIEVEN


 

Oriënterend gesprek Gratis                                
   
Intakegesprek  €   65,- 
Losse sessie €   65,-
Eindevaluatie €   65,-
Uitgebreid eindverslag €   65,-
   
Pakket (intake, 12 sessies, tussen- en eindevaluatie, uitgebreid eindverslag) € 840,-

Deze tarieven zijn inclusief btw (21%), materiaalkosten, voorbereiden sessie, verslaglegging en dossiervorming.

 

Bij afname van het pakket wordt 50% van te voren in rekening gebracht en 50% na afronding van het traject.

 

Wanneer het een probleem is om de kosten te kunnen betalen, ben ik bereid om samen te zoeken naar een passende oplossing.

 

Gemaakte reiskosten voor observaties buiten de praktijk worden apart in rekening gebracht (a €0,19 per kilometer).

 

Afzeggingen minimaal 24 uur van te voren worden niet in rekening gebracht.