KUNSTZINNIGE THERAPIE


algemeen

De kracht van kunstzinnige therapie is, door creatief te werken het evenwicht tussen denken, voelen en handelen stimuleren. Door dit creatieve proces kan uiting gegeven worden aan datgeen er binnenin leeft. Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden.

Bij kunstzinnige therapie is het proces belangrijker dan het resultaat. Kunstzinnige therapie is laagdrempelig en voor iedereen geschikt. Kunstzinnige therapie kan een mooie aanvulling zijn op de al aanwezige zorg. Voor meer informatie: kunstzinnigetherapie.nl

 

bij Buiten-Gewoon

Praktijk Buiten-Gewoon richt zich in het bijzonder op kinderen, pubers en (jong)volwassenen.

 

Bij praktijk Buiten-Gewoon komt u zelf (of samen met uw kind), voor een traject op maat. Met oprechte aandacht, respect voor het individu en de persoonlijke wensen, wordt het traject vormgegeven.

verloop

Na de kennismaking en intake met u of met het kind en de ouder(s), wordt er drie keer vrij gewerkt. Daarna wordt er met u en/of uw kind besproken wat de bevindingen zijn en welke doelen er worden opgesteld of haalbaar zijn.

Na de vijfde sessie is er een tussenevaluatie waarin wordt besproken of we nog op de goede weg zijn, eventueel wordt er een nieuw/ander doel besproken.

Na ongeveer tien tot twaalf sessies komt het traject tot een afronding - zo nodig wordt er een extra sessie ingepland of zijn er minder sessies nodig.

 

Indien gewenst, wordt er na de eindevaluatie een verslag gemaakt met daarin bevindingen en de doelen waaraan gewerkt is tijdens het traject.

 

Klik hier voor de tarieven.

belangrijk

U wordt als ouder(s) nauw betrokken bij het traject. Zo nodig kunnen observaties in de klas worden gehouden of wordt er contact met de school of een andere behandelaar gelegd.

 

 

Kunstzinnige therapie wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed uit de aanvullende verzekering. Op zorgwijzer.nl kunt u een lijst van verzekeraars zien die de therapie vergoeden, er kunnen geen rechten worden ontleent aan deze website. Bij twijfel altijd zelf contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.